・ 戻る
A U T H O R  D A T A
Info-ZIPさん


名前
Info-ZIP

ハンドル


ホームページ
http://www.info-zip.org/


MESSAGES O F T W A R E


MS-DOSまたは汎用/ユーティリティ
Info-UNZIP
 Info-UNZIP DOS実行形式 386以上用
Info-UNZIP
 Info-UNZIP ソース
zcrypt
 zcrypt zip/unzip用暗号化ルーチン
Info-UNZIP
 Info-UNZIP DOS実行形式
Info-ZIP
 zip, zipcloak, zipnote, zipsplit ソース
Info-ZIP
 zip, zipcloak, zipnote, zipsplit DOS用実行形式

WindowsMe/98/95用ソフト/ユーティリティ
Info-ZIP
 Info-ZIP WinNT/Win95実行形式
Info-UNZIP
 Info-UNZIP WinNT/Win95実行形式